Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA - 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet alapján

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AdatFeltöltés/frissítés dátuma

Az önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét szabályozó főbb jogszabályok

2023.09.21

Önként vállalt önkormányzati feladatok

2023.08.11

SZMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

2023.07.02

SZMJV Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

2024.04.05

SZMJV Polgármesteri Hivatalának - Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

2023.09.28

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának VERSENYSZABÁLYZATA

2024.01.30

Ügyleírások, formanyomtatványok, elektronikus ügyintézés

2023.09.28

KÖZSZOLGÁLTATÁS - Szombathely

2023.08.09

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

2024.01.30

Nyilvános kiadványok

2023.10.02

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2024.01.11

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

2023.09.29

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2024.01.11

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

2023.09.30

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

2024.01.11

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

2023.09.29

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

2023.09.29

A testületi szerv üléseinek napirendje

2024.01.11

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

2023.09.29

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2023.10.02

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

2024.01.11

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

2023.09.30

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

2023.09.30

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap)

2024.01.11

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

2024.01.11

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

2023.09.30

Önkormányzat által meghirdetett pályázatok

2023.10.31

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

2023.09.29

HIRDETMÉNY

2023.08.09

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

2023.09.29

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2024.02.01

ADATVÉDELEM / KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE

2023.09.29

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2023.09.29

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje / az adatvédelmi felelős személy elérhetősége

2023.09.21

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista.

2023.09.30
Vissza az előző oldalra