Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

TOP Plusz Fejlesztés - Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen

2023.07.03. 13:54

 

 

A projekt célja és rövid összefoglalása: A 2021-2027 Európai Uniós ciklus programdokumentumainak tervezetei értelmében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásai finanszírozzák a megyei jogú városok fejlesztéseit is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében cél a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben a fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása. Az intézkedés a megyei integrált területi program keretében, azokhoz kapcsolódva valósul meg, a támogatott városfejlesztési stratégiák kiválasztása az ITP-t elkészítő Vas megyei önkormányzat bevonásával történt.

A TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával pályázott városunk a TOP Plusz 1-3. prioritásain elérhető forráskeretre. A stratégia Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részéről elfogadásra került, így a város jogosulttá vált a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz illeszkedő fejlesztései és projektjei megvalósítására a Vas Megyei Önkormányzat ITP-ben nevesített forráskeret összegéig.

A projekt keretében sor kerül többek között a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a Városfejlesztési programterv elkészítésére és véglegesítésére, a városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer kialakítására, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérésre, a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzésekre, felmérésekre, digitális akcióterv kidolgozására, a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálatára.

Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Megítélt támogatás: 50 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2022.10.01 - 2025.12.31.

Kapcsolódó letölthető tartalom (1)

Vissza az előző oldalra

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.07.03. 14:04