Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

TOP Plusz Fejlesztés - Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen

2024.05.09. 13:00

 

 

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001

Projekt címe: Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen

 

A projekt célja és rövid összefoglalása:

A 2021-2027 Európai Uniós ciklus programdokumentumainak tervezetei értelmében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásai finanszírozzák a megyei jogú városok fejlesztéseit is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében cél a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben a fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása. Az intézkedés a megyei integrált területi program keretében, azokhoz kapcsolódva valósul meg, a támogatott városfejlesztési stratégiák kiválasztása az ITP-t elkészítő Vas megyei önkormányzat bevonásával történt.

A TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával pályázott városunk a TOP Plusz 1-3. prioritásain elérhető forráskeretre. A stratégia Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részéről elfogadásra került, így a város jogosulttá vált a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz illeszkedő fejlesztései és projektjei megvalósítására a Vas Megyei Önkormányzat ITP-ben nevesített forráskeret összegéig.

A projekt keretében sor kerül többek között a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a Városfejlesztési programterv elkészítésére és véglegesítésére, a városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer kialakítására, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérésre, a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzésekre, felmérésekre, digitális akcióterv kidolgozására, a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálatára.

A projekt előkészítő feladatai megvalósultak, így a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint Támogató és a nevében eljáró Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatósága a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát és a Városfejlesztési Programtervet jóváhagyta és hozzájárult a projektfejlesztés lezárásához.

Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Megítélt támogatás: 50 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2022.06.13. - 2025.12.31.

Kapcsolódó letölthető tartalom (2)

Vissza az előző oldalra

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2024.05.09. 13:06