Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

KSH adatgyűjtései 2024 -2025.

2024.03.26. 13:02

Időmérleg-adatgyűjtés

2024–2025-ben a KSH ismét időmérleg-felvételt hajt végre Magyarországon. Az időmérleg-felvétel célja, hogy a népesség időfelhasználásáról szolgáltasson részletes, térben és időben összehasonlítható adatokat. A felvételből szerzett információk alapján megtudhatjuk, milyen hatást gyakoroltak az egyének időfelhasználására az elmúlt 15 év társadalmi és gazdasági változásai. A felvétel további célja, hogy naprakész adatokkal segítse a családpolitika megalapozását; támogassa a munkaidő szabályozását célzó politika kialakítását; információkat szolgáltasson az utazási célokról és módokról; információkat nyújtson a kulturális és szabadidős tevékenységek alakulásáról; segítse a nemzeti számlákhoz kötődő fejlesztési munkákat, ezen belül elsősorban a háztartások keretében végzett termeléssel kapcsolatban.

Az adatfelvételt, nemzetközi módszertani ajánlásokat követve, a Központi Statisztikai Hivatal végzi az ország 264 településén 2024. április 8. és 2025. április 7. között. Negyedévente több mint 9 ezer statisztikai módszerrel, véletlenszerűen kiválasztott személyt kérünk fel közreműködésre.

Az adatfelvételre a válaszadás önkéntes. A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

Kérdéseit szívesen megválaszoljuk az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: lakinfoksh.hu
Ingyenesen hívható telefonszám: 06  200 766 (3-as almenü)
Hívható: hétfő–csütörtök 8:00–16:30; péntek 8:00–14:00

 

 kérdőív kitöltésének indítása

 

 

A lakosság utazási szokásai (LUSZ)

A Központi Statisztikai Hivatal 2004 óta foglalkozik a lakosság utazási szokásainak megismerésével. A felmérés az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban, 1942-es számon lett elrendelve.

A felmérésbe bevont közel 15 ezer háztartás címeit a népszámlálási címállományból véletlenszerűen választottuk ki. Azzal a kéréssel fordulunk hozzájuk, hogy nyolc negyedév során tett utazásaikról tájékoztassanak minket. A kiválasztott címeken élő háztartások az összeírási időszakban interneten önállóan tölthetik ki a kérdőívet, vagy vehetik igénybe a KSH kérdezőinek segítségét, akik személyesen (illetve ha már korábban megadták a telefonszámukat, akkor telefonon) felkeresik.

A felvétel célja, hogy jó minőségű statisztikai adatokkal valósághű, tárgyilagos képet adjon a belföldi turizmusról, annak változásairól a vállalkozások, az állami és nemzetközi szervezetek, továbbá minden érdeklődő számára, illetve segítse a sikeres turizmusirányítás formálását.

Az adatgyűjtés jogszabály alapján kötelező az EU tagállamaiban. További információk az Eurostat honlapján találhatók.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. A LUSZ-felvételre vonatkozó egyedi eljárásrendet az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A válaszadás önkéntes, de a lakosság önzetlen segítsége, közreműködése nélkül a célunk – a színvonalasabb, jobb minőségű turisztikai adatok előállítása – nem érhető el. Ezért szeretnénk, ha ennek megvalósítását Ön is elősegítené azzal, hogy részt vesz a felmérésben.

A kérdőív nem csak azokra vonatkozik, akik hosszabb utazáson vettek részt, hanem azokra is, akiknek mostanában nem volt alkalmuk utazni, vagy csak egynapos utazást tettek valamilyen célból, például rokonlátogatás miatt.

A felvétel adatai általában a tárgynegyedévet követő harmadik hónapban jelennek meg, és elérhetők a Központi Statisztikai Hivatal honlapján táblázatos formában (STADAT), illetve adatbázisként (Tájékoztatási adatbázis).

 

A kérdőív kitöltésének indítása

 

 

HIKT2023 

A háztartások és az egyének infokommunikációseszköz-használatára irányuló, évenként egyszeri alkalommal végrehajtott lakossági felmérésünk (HIKT) 2023-ban április 13-án indul. Napjainkban a digitalizáció a társadalmi kapcsolatok motorja, az emberek mindennapi tevékenységeiben tapasztalható online jelenlét folyamatosan élénkül, esetenként szükségessé is (pl. digitális oktatás, távmunkavégzés) válik.

A felmérés segítségével többek között képet alkothatunk a hazai 16–74 éves lakosság információs és kommunikációs eszközellátottságáról, az egyéni internethasználati szokásokról, az e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételéről, az internetes vásárlási szokásokról. Megismerhetjük az internetet használók digitális készségeit, a magánélet és a személyes adatok védelme érdekében végzett tevékenységeket. A felmérés választ ad arra, hogyan változnak a magánszemélyek szokásai a fentiekben felsorolt infokommunikációs eszközök és technológiák használatában a korábbi évekhez képest.

A 2023. évi lakossági HIKT-felmérést április 13. és június 30. között422 településen, 12 003 fő megkérdezésével hajtjuk végre. A vizsgálat hagyományosan a 16–74 éves, magánháztartásokban élő személyekre és háztartásukra terjed ki. A véletlen rétegzett mintavétellel kiválasztott személyek a jelzett időszakban – az egészségük védelme, illetve a környezetkímélő és költséghatékony szempontok figyelembevételével – interneten önállóan tölthetik ki a kérdőívet, vagy szükség esetén kérdezők segítségét vehetik igénybe, akik felkeresik, és mobileszközön rögzítik a kérdésekre adott válaszaikat. Amennyiben korábban már megadták a telefonszámukat, a megkeresés telefonon is történhet. Fiatalkorú, 18 év alatti válaszadóink törvényes képviselőjük hozzájárulásával tölthetik ki a kérdőívet.

A válaszadás önkéntes, a felmérés a 2023. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban 2003-as számon került elrendelésre.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. A HIKT2023-ra vonatkozó egyedi eljárásrendet az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az évenként ismétlődő felvétel jogi keretét az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló, ezen belül az „információs és kommunikációs technológiák használata” tárgykörre is vonatkozó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/1700 számú rendelete (2019. október 10.) biztosítja. Ez a jogszabály írja elő a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés évenkénti végrehajtását a tagországokban annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon az az egységes statisztikai adatállomány, amelyből előállíthatók az információs társadalmat jellemző statisztikai adatok és mutatók. A 2023. évi adatgyűjtés megvalósítására a Bizottság (EU) 2022/1399 végrehajtási (2022. augusztus 1.) rendelete vonatkozik.

A felmérés eredményéről tájékoztatást küldünk a megadott e-mail-címre.

 

 

 

A kérdőív kitöltésének indítása

Kapcsolódó letölthető tartalom (3)

Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Polgármesteri Hivatal - minden Osztály

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2024.04.04. 14:12