Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

RRF fejlesztések - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen

2023.08.10. 15:22

Projekt azonosítószám: RRF-1.1.2-21-2021-00007

 

A projekt célja és rövid összefoglalása: 

Jelen fejlesztési elképzelés a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében nevesített „A” komponens Bölcsődei nevelés fejlesztése c. eleméhez, továbbá a Korai nevelés feltételeinek bővítése és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére és a szülők foglalkoztatási esélyeinek növelésére c. reformhoz illeszkedik. Az „A” komponens kiinduló pontja a népességszám csökkenésének születések támogatásával történő megállítása és a vágyott és megszületett gyermekek száma közötti különbség csökkentése. A születések számának növekedéséhez és az ezzel párhuzamosan növekvő női foglalkoztatás arányának emelkedéséhez elengedhetetlen az intézményi háló fejlesztése, a korai nevelés feltételrendszerének bővítése. A projekt keretében tervezett új bölcsőde megvalósítása a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához való hozzáférést javítja Szombathely Szentkirályi városrészen. Az adott városrészen jelenleg nem megtalálható alapellátás pótlása a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez. A tervezett beruházás helyi szükségleteken alapul, a felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaz, új, energiahatékony épület megépítését és új bölcsődei férőhelyek létesítését eredményezi, mellyel elegendő kapacitás biztosítható az ellátási területen.

A tervezett projekt biztosítja a családok számára a megerősített intézményi és szociális hálót, az egyéni élethelyzetre szabott segítségnyújtás lehetőségét, továbbá megteremti a munka és a családi élet összehangolásának lehetőségét. A korai nevelés feltételeinek bővítése nemcsak a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését szolgálja, hanem az érintett szülők foglalkoztatási esélyeit növeli, egyben támogatva a hátrányos helyzetű szülők munkaerőpiaci reintegrációját is.

Az intézkedés célja, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény szolgáltató, családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájáruljon a családok életminőségének javulásához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

Fejlesztéssel elérendő eredmények:

- új bölcsődei férőhelyek száma: 40 db

- bölcsődei ellátást nyújtó új intézmény/feladatellátási hely száma: 1 db

- bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma: 11 db

Jelen projekt keretében új feladatellátási helyszínen 3 klasszikus csoportszobával 40 férőhelyes bölcsőde épül meg a Szentkirályi városrészen. Az új bölcsőde tervezésénél fontos szempont a funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, prevenciós és fejlesztő tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek létesítése, a teljes épület akadálymentes megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése.

 

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megítélt támogatás: 600 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2022.08.01 - 2024.12.15.

Vissza az előző oldalra

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2024.03.27. 14:58