Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

2024. évi Pályázati felhívás és útmutató az egészségügyi civil szervezetek támogatására

2024.03.28. 05:00

​​​​​​​A pályázat célja: az egészségügyi civil szervezetek helyi működéséhez és rendezvényeihez önkormányzati költségvetésben szereplő támogatás biztosítása.

Támogatottak köre:

Szombathely város területén működő és bejegyzett, mindazon egészségügyhöz kapcsolódó tevékenységet végző társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyeket a Bíróság 2024. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/pályázat:

 • amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
 • amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célok egyikének sem,
 • amely nem felel meg a felhívásban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
 • amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
 • amely korábban az Egészségügyi Szakmai Bizottság javaslata alapján nyújtott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
 • amely a 2023. évi pályázat keretében pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a szerződésben meghatározott határidőig nem számolt el, vagy nem kapott halasztási engedélyt, illetve azt nem a megjelölt célra használta fel,
 • amelynek bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében az adott tevékenység nem szerepel.

A pályázat keretösszege: 3.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Pályázati díj: nincs

A pályázat benyújtható: 2024. március 28. - 2024. április 28. 24.00 óráig. - Határidőn túl érkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

A pályázó szervezetnek legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségek egyikén, a www.szombathely.hu/Ügyintézés/Önkormányzati Támogatások Rendszere/Kapcsolódó dokumentumok elérési úton található civil szervezetek részére készített segédlet figyelembevételével: https://otr.szombathely.hu/regisztracio/#step1 vagy a www.szombathely.hu/ Ügyintézés/ Önkormányzati Támogatási Rendszer/ REGISZTRÁCIÓS felületet  ITT érheti el!

A regisztrációhoz kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • civil szervezet pályázó esetében 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt,
 • civil szervezet pályázó esetében 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot (mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is).

Regisztrációval már rendelkező civil szervezetek a www.szombathely.hu/ Ügyintézés/ Önkormányzati Támogatási Rendszer/ BELÉPÉSI (ha már regisztrált) ITT érheti el!

Amennyiben a szervezet adataiban és dokumentumaiban az előző regisztráció óta változás nem történt, a www.szombathely.hu/www.szombathely.hu/ Ügyintézés/ Önkormányzati Támogatási Rendszer elérési útvonalon lentebb görgetve található „Nyilatkozatminta regisztrációhoz.docx” kitöltése és feltöltése is elegendő.

A pályázati adatlap az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő belépést követően az alábbi elérési útvonalon érhető el:

 • Új kérelem/Egészségügyi civil szervezetek támogatása

A pályázati adatlap kötelező mellékletét képezik az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthető dokumentumok elérési útvonalon található:

 • Közpénzes nyilatkozat.doc”,
 • „Átláthatósági nyilatkozat.doc” dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában.

A pályázatokról az Egészségügyi Szakmai Bizottság javaslata alapján a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a polgármester dönt az SZMSZ 65. § (1) bekezdés g) pontja alapján. A döntés eredményéről a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Az elszámolás rendje

A támogatás kizárólag a döntéshozó által megjelölt konkrét célra használható fel.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott határidő, amelyet elektronikusan kell benyújtani az Önkormányzati Támogatások Rendszerén keresztül.

A Támogatott köteles az elszámoláshoz felhasznált számlákat, bizonylatokat az elszámolás benyújtásától számított 5 évig megőrizni.

A támogatás formája és mértéke

Vissza nem térítendő, előfinanszírozású támogatás.

 

Dr. Kecskés László
a Bizottság elnöke sk.

Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Polgármesteri Hivatal - minden Osztály

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2024.04.04. 14:05