Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Szociális városrehabilitáció II. ütem

2023.06.23. 08:02

Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001

A projekt célja és rövid összefoglalása: Az Óperint városrészen és környékén kijelölt akcióterület Szombathely társadalmi-fizikai-gazdasági szempontból leszakadással fenyegetett településrésze, melynek fizikai-, infrastrukturális állapota a város többi területéhez viszonyítva leromlott és tovább fejlesztendő. A területi szinten összehangolt, tudatos és integrált szemléletű fejlesztés szükségessége az akcióterületre, valamint a település egészére egyaránt vonatkozik. Ezen szempontrendszer figyelembe vétele mellett az akcióterület vonatkozásában általános célkitűzésként fogalmazható meg a terület integrált infrastrukturális-, fizikai és társadalmi és szociális megújítása.

Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel konzorciumot alkotva a TOP-6.7.1-15 számú, „Szociális városrehabilitáció II. ütem” című projekt keretében az alábbi tevékenységeket valósította meg:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

  •  Lakófunkciót erősítő tevékenység: szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve.

Fejlesztési helyszínek: Szabadságharcos u 4., Óperint u 15., Óperint u. 17., Körmendi út 5.

A 25 db lakás kivitelezési munkái 2019. I. félévben befejeződtek.

  • Alsóhegyi út - Nagyvárad u. - Brenner T. krt.(Tóth István park) közpark, játszótér bővítése, fejlesztése: A meglévő közpark területén játszótér kialakítása a mai kor igényeinek megfelelően.

A játszótér létesítése új eszközök telepítésével, tereprendezéssel, utcabútorok kihelyezésével 2018. decemberében befejeződött.

  • Szalézi tér sétányának felújítása, a Jáki út – Jászi Oszkár utca által határolt köztér zöldfelületének megújítása: Zöldfelület fejlesztésének célja volt egy kulturált pihenőpark kialakítása, benne gyepesítés, növénycsoportok kialakítása és növények telepítése, sétányok felújítása. A templom előtti park felújítása 2018. év végén befejeződött.
  • Buszöböl/leállósáv kialakítása - Brenner Tóbiás körút, Brenner János Általános Iskola és Gimnázium előtt: célja az iskolakezdés előtt és után a Brenner iskolából vidéki gyerekeket a buszpályaudvarra szállító iskolabusz valamint gyermekeket szállító személyautók részére biztonságos megállóhely kialakítása. Jelenleg a körúton áthaladó nagy forgalom miatt balesetveszélyes helyzetek adódnak. A buszöböl kialakítása megtörtént, a projektelem megvalósult.
  • Szigligeti Ede utca, Táncsics M. u. – Brenner Tóbiás krt. közötti szakaszának teljes felújítása: A Szigligeti Ede utca burkolata elöregedett, a csapadékvíz elvezetés nem megfelelő. A felújításra került a Brenner krt. és a Táncsics M. u. közötti mintegy 300 fm-es szakaszon a teljes útburkolat, új járdafelületek kerültek kiépítésre, fásítás és gyepesítés is megtörtént a növénykiültetési tervnek megfelelően.
  • Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása: A Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület és SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata által közösen használt önkormányzati tulajdonú társasházban közösségi tér kialakítása. A HÁROFIT Egyesület széleskörű társadalmi tevékenysége folyamatosan bővül, melyhez azonban jelenleg szűkösen áll rendelkezésre terület. A közösségi tér felújítása lezárult.

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

A Körmendi u. 2. sz. alatt található Kápolna épületének közösségi célú felújítása: A kápolna épülete korábban is közösségi térként működött, de felújításra szorult. A projekt keretében történő fejlesztés eredményeként megújult közösségi tér hosszú távon szolgálja a projekt céljait és eredményeit, teret biztosítva a szegregáció csökkentését szolgáló programok megrendezésének, elősegítve a városrész fejlődését, integrációját. A fejlesztés során nemcsak a kápolna épülete, hanem a hozzá kapcsolódó belső kert és udvar is megújult.

A 2018. november 10-én kelt projektfejlesztési szakasz zárására vonatkozó IH döntés alapján Főkedvezményezett SZMJV Önkormányzatának támogatási összege 19.830.276,-Ft-tal megemelkedett. A támogatási szerződésben eredetileg vállalt műszaki tartalom 100%-ban megvalósult, ezért a megemelkedett támogatási összeg lehetőséget biztosít újabb fejlesztés megvalósítására az eredeti projekthelyszíneken.

További fejlesztések:

Lakófunkciót erősítő tevékenység: a Szabadságharcos u. 4. sz. alatti 1. sz., 2. sz. és 11. sz. lakások esetében vizesblokkok lakáson belüli kiépítése (wc/mosdó/tusoló). A beruházás 2020. szeptember 07-én megkezdődött és november hónapban befejezésre került.

Tóth István park fejlesztésének II. üteme: A meglévő közpark területén már a projekt keretében létesítésre került egy játszótér a mai kor igényeinek megfelelően, azonban a játszótér Brenner krt. felőli közelsége és a forgalmas útszakasz miatt indokolttá vált egy védőkerítés megépítése, mely biztonságossá teszi a játszótér használatát. A park területe lehetőséget biztosít más szabadidős és egyben közösségi tevékenységek folytatására is, ezért streetball pálya (kosárlabda) és kültéri fitnesz pálya létesült 3 db street workout eszköz telepítésével. Az új pályák használatát új utcabútorok – padok, hulladékgyűjtő edények - teszik komfortosabbá.

A projekt keretében vállalt minden fejlesztés és tevékenység megvalósult.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

Megítélt támogatás: 429 500 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2017.01.01 - 2020.12.29.

Kapcsolódó letölthető tartalom (3)

Vissza az előző oldalra

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.06.23. 08:27