Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

"Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése"

2023.06.21. 15:23

Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001

A projekt célja és rövid összefoglalása: A TOP-6.5.1-16-SH1 Felhívás keretében támogatást nyert, a „Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon (Szombathely, 1325/3 és 2786/2 hrsz.) valósul meg. A fejlesztés célja Szombathelyen a Maros és Pipitér óvoda épület energetikai felújításának fejlesztése, befejezése. A Maros Óvoda épülete épületenergetikai szempontból közepes állapotban van, mert a jelentős hőveszteséget adó lapos tető hőszigetelése a 2009-es óvoda felújítási programkor elmaradt. A Pipitér Óvoda épülete épületenergetikai szempontból az Önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez viszonyítva rosszabb állapotban van, annak ellenére, hogy az épületen 2017-ben 46 nyílászárót kicseréltek, azonban egyéb energetikai felújítás nem történt. A tervezett további felújítások jól kapcsolhatók a TOP-6.5.1-16 pályázat adta energetikai felújítás lehetőségeihez.

  • A fejlesztés kapcsolódik a TOP stratégiai céljaként meghatározott széndioxid kibocsátás csökkentéséhez. Az épületek energetikai felújítása fontos része a Szombathely város CO2 kibocsátást csökkentő programjának. 
  • A felújítás további eredménye az épületek fenntartási költségének csökkenése.

A szombathelyi Maros Óvoda a Szombathelyi Önkormányzat tulajdona. Az óvodában 16 fő dolgozik, a gyermekek létszáma 100 fő.

Az épület 1971-ben épült egy szintes lapos tetős téglaépület. Az épületen 2009-ben ablak cserék, külső hőszigetelés és részleges fűtéskorszerűsítés valósult meg. A fűtéskorszerűsítés keretében csak új kazán beépítés történt. Az épület lapos tetejének hőszigetelése elmaradt és a radiátorokra se kerültek felszerelésre termosztatikus szelepek.

Az épület fűtése és használati melegvíz ellátása földgáztüzelésű berendezésekkel történik. Az épület világítása korábban felújításra került, jelentős elektromos energiafogyasztás a melegítő konyha villany tűzhelyeinél jelentkezik.

A szombathelyi Pipitér Óvoda a Szombathelyi Önkormányzat tulajdona. Az óvodában 23 fő dolgozik, a gyermekek létszáma 160 fő.

Az épület 1972-ben épült kétszintes lapos tetős téglaépület. Az épületen 2017-ben 46 ablak cseréje valósult meg, illetve megtörtént az óvoda akadálymentesítése.

Az óvoda fűtése, három másik intézménnyel együtt az épülettől kb. 150 méterre lévő kazánházból történik. A kazánház az óvoda építése óta változatlan állapotú, és a hőellátás egy közel 45 éve üzemelő távhővezetéken keresztül történik. Az óvoda hőfogadójában lévő szabályzó és hőmennyiségmérő már több éve nem működik, ezért az épület fűtése szabályozatlan és méretlen. Az óvoda melegvíz ellátását egy földgáztüzelésű bojler biztosítja.

Az épület világítása korábban felújításra került. Jelentős villamos energia fogyasztók a melegítő konyha villanytűzhelyei, a konyhai lift és egy agyag égető kemence, amit alkalomszerűen használnak.

Jelen projekt keretében megvalósult az épületek külső felületeinek hőszigetelése illetve a Pipitér Óvodánál a még ki nem cserélt nyílászárok cseréje. Mindkét helyszínen megvalósult a fűtéskorszerűsítés, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése a meglévő radiátorokra, illetve régi radiátorok cseréje és hőszivattyúk telepítése. Napelemes rendszerek kerültek elhelyezésre az épületek és a hőszivattyúk villamos fogyasztásának biztosítására.

A fejlesztés eredményeként csökken az épületek éves primerenergia-fogyasztása. A csökkenés mértéke 523 688,89 kWh/év. A primer energia-felhasználás csökkenése (0,0092136 PJ/év), valamint az üvegházhatású gázok becsült éves mennyisége (CO2 egyenérték (154,02 t)).  A napelemek és hőszivattyúk telepítésével megújulóenergia-termelés valósul meg 0,176 MW kapacitással, 0,00061562 PJ/év előállított energiamennyiséggel.

Az építés-szerelés készültségi foka 2021. augusztusában elérte a 100%-ot. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. szeptember 17-én lezárult.

A projekt kivitelezésére megkötött szerződési összeg bruttó 65.623.637 Ft-tal meghaladta a hatályos Támogatási Szerződésben a tevékenységre rendelkezésre álló összeget, ezért Szombathely MJV Önkormányzata többlettámogatási igényt nyújtott be. A költségvetést érintő többletigény elbírálása miatt módosítani kellett a projekt fizikai befejezésének dátumát is.

2022. május 25-én megítélésre került a többletforrás, így a projekt költségvetése a fenti összeggel megemelkedett. A Támogatási Szerződés módosítása folyamatban van.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Hatályos támogatási összeg: 231.030.000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 296.653.637 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2019.03.01 – 2022.09.30.

Vissza az előző oldalra

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.06.21. 16:56