Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen

2023.06.23. 08:30

Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001

A „Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen” című projekt keretében az Óperint városrészen kijelölt akcióterületen a városi és közösségi funkciókkal való ellátottság alacsony szintű, a városrész mind gazdaságilag, mind társadalmi szempontból összehangolt fejlesztése indokolt.  A projekt célja volt a terület integrált infrastrukturális, fizikai, társadalmi és szociális megújítása, a hátrányos helyzetű akcióterületi lakosok (jellemzően munkanélküliek, alacsony képzettségűek, alacsony jövedelműek) élethelyzetén való javítás többféle beavatkozás révén történő megvalósítása.

A projekt keretében soft programok, tevékenységek megvalósítására, valamint közösségi életet elősegítő és támogató akciók lebonyolítására került sor, melyek a helyi közösség kohézióját erősítették.

A projektben foglalt célok közös együttműködéssel történő megvalósítására a projekt lebonyolításában közreműködő partnerek konzorciumot hoztak létre.

A partnerek által megvalósítandó tevékenységek szükségszerűségére és indokoltságának alátámasztására az érintett célcsoport, az akcióterület lakossága körében kérdőíves felmérés történt.

A projekt keretében esélyegyenlőségi iroda működtetése, családsegítő jelenléte, szellemi és sport programok, egészség-megőrzési programok, bűnmegelőzési és közbiztonsági programok, nemzeti identitás megőrzését elősegítő programok, képzési programok valósultak meg.

Ezen akciók és beavatkozások a projekt céljának megfelelően a területen élő hátrányos helyzetű személyek, csoportok foglalkoztathatóságát, a gyermekek készség- és képességfejlesztésének elősegítését szolgálták, valamint az akcióterületen élők élethelyzetén való javítását segítették elő.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

- A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és Szeretetszolgálatáért Alapítvány
- Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány
- Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
- Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület
- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Vasi Ifjúságért Egyesület

Megítélt támogatás: 67 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Kapcsolódó letölthető tartalom (11)

Vissza az előző oldalra

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.06.23. 08:39