Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Savaria Jövőjéért közösségfejlesztés

2023.06.21. 16:45

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1.-16-2017-00101

A projekt célja és rövid összefoglalása: A helyi közösségek által irányított, helyi fejlesztéseket lehetővé tevő új Európai Uniós támogatási lehetőség kihasználása érdekében megalakult a Savaria Jövőjéért Helyi Közösség, amelyben szombathelyi civil szervezetek, közszféra szereplők és vállalkozások vesznek részt. Irányításával elkészült a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelynek akcióterülete – társadalmi, gazdasági, történeti és település-földrajzi szempontokat is figyelembe véve – megegyezik Szombathely városának területével. A Stratégia által vázolt problématerületek kijelölése széles társadalmi egyeztetés-sorozatot követően történt meg, a részletes kifejtés a letölthető Stratégiában található.

A projekt során a Stratégiában megjelölt 7 intézkedési területhez kapcsolódóan helyi felhívások kerülnek meghirdetésre, amelyre szombathelyi szervezetek pályázhatnak. A munkaszervezeti funkciót betöltő Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai telefonos és személyes tanácsadással segítik a pályázó szervezeteket a projektfejlesztési és projektmegvalósítási folyamatok során. A pályázati felhívások a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához illeszkedve jelennek meg, a felhívásra benyújtott pályázatok közül a támogatása jogosultak feladata a Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása.

Az elvárt eredmény elsődlegesen:

  • a közösségi kapacitás fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
  • a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
  • a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
  • innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által egy fenntartható település létrejötte.

A projekt honlapja és a felhívások elérhetők itt: http://clld-szombathely.hu/

Kedvezményezett: a Szombathely Jövőjéért Helyi Akciócsoporton keresztül támogatást nyert helyi szervezetek,

illetve munkaszervezetként a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Megítélt támogatás: 750 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

Kapcsolódó letölthető tartalom (2)

Vissza az előző oldalra

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.06.21. 16:56