Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Szociális és Lakás Bizottság

2023.06.17. 15:02

 A bizottság összetétele és feladatai:

 

Létszám: 9 fő 

 

Elnök: Dr. Czeglédy Csaba, városi képviselő

 

Tagok:

 1. Ágh Ernő, városi képviselő
 2. Bokányi Adrienn, városi képviselő
 3. Kelemen Krisztián, városi képviselő
 4. Kopcsándi József, városi képviselő
 5. Koroknyai Sándor, nem képviselő tag
 6. Nagy Donát, nem képviselő tag
 7. Németh László, nem képviselő tag
 8. Polgár Lívia, nem képviselő tag

Feladatok:  A Szociális és Lakás Bizottság feladatkörében eljárva:

 • kidolgozza a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelettervezeteket;
 • kidolgozza az önkormányzat kötelező feladatát képező szociális alapellátás koncepcióját;
 • véleményezi, vagy kezdeményezi az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények és gazdasági társaságok alapítását, átszervezését vagy megszüntetését;
 • javaslatot tesz a költségvetésről szóló rendeletben a szociális célokra meghatározott előirányzatok felhasználására és figyelemmel kíséri azok végrehajtását;
 • együttműködik az egyházakkal, karitatív szervekkel és a szociális gondoskodás területén tevékenykedő társadalmi szervezetekkel;
 • véleményezi a nem önkormányzati szervekkel kötendő szerződéses szociális ellátások tervezetét;
 • javaslatokat tesz konkrét szociális jellegű helyi intézkedésekre;
 • figyelemmel kíséri a városban a hátrányos helyzetben lévő néprétegek helyzetének, élet- és munkakörülményeinek alakulását;
 • vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékszociális intézmények, gazdasági társaságok jogszabályszerű működését, szakmai munkáját, az önkormányzat határozatainak végrehajtását;
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése alapján jóváhagyja a bölcsődék nyári nyitvatartási rendjét;
 • javaslatot tesz a szociális szférában kiírt pályázatokon való önkormányzati részvételre;
 • közreműködik az önkormányzat nevében benyújtandó, a szociális és gyermekjóléti ágazatot érintő pályázatok elkészítésében és véleményezi azok tervezetét;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít a szociális kérdésekben,
 • dönt a Minisztérium által évente kiirt „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról;
 • évente egy alkalommal a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a szociális helyzetük miatt rászoruló, felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részére kiírja a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatot;
 • elbírálja a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat, és értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat foglalkoztatáspolitikai céljainak megvalósulását;
 • kapcsolatot tart a városban működő foglalkoztatással, munkahelyteremtéssel, és szakképzéssel foglalkozó szervekkel;
 • a városban zajló beruházásokat, fejlesztéseket folyamatosan figyelemmel kíséri, eszközeivel támogatja a munkahelyteremtő beruházások megvalósulását;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzati jogalkotás, illetve döntéshozatal során a jogszabályban biztosított esélyegyenlőség alapvető követelményeinek biztosítását, szükség esetén véleményezi e szempontból az önkormányzat döntéseit;
 • a döntésre hatáskörrel rendelkező bizottság jóváhagyása előtt véleményezi az önkormányzat által benyújtásra kerülő gyermekjóléti, szociális, foglalkoztatási, és esélyegyenlőségi európai uniós, és egyéb pályázatokat;
 • részt vesz lakáspolitikai és lakásépítési programokkal kapcsolatos javaslatok kidolgozásában, ellenőrzi azok végrehajtását;
 • kidolgozza az önkormányzat lakásgazdálkodásának koncepcióját;
 • javaslatot tesz a bérlakás-privatizációból a Lakásalapba befolyó pénzeszközök felhasználására;
 • előkészíti az önkormányzat lakásgazdálkodásáról szóló rendelettervezeteket;
 • véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő kérdésekben;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek és a tanácsnokok kezdeményezésére véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő kérdésekben;
 • polgármesteri jóváhagyás előtt véleményezi az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és szakmai programját, más alapdokumentumait;
 • dönt a költségvetési rendeletben részére meghatározott szociális, gyermekjóléti kiadások, valamint önkormányzati bérlakások felújítását célzó előirányzatok felhasználásáról;
 • megtárgyalja a szociális ellátásokról szóló beszámolót;
 • megtárgyalja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámolót;
 • jóváhagyja az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításáról szóló jelentést;
 • jóváhagyja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Képviselői Iroda

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.07.17. 09:38