Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Egészségügyi Szakmai Bizottság

2023.06.17. 15:39

 A bizottság összetétele és feladatai:

 

Létszám: 13 fő

 

Elnök: Dr. Kecskés László, városi képviselő

 

Tagok:

 1. Szuhai Viktor városi képviselő
 2. Dr. Dul Zoltán, nem képviselő tag
 3. Jandrasits Anikó, nem képviselő tag
 4. Dr. Kis Gergely, nem képviselő tag
 5. Kopcsándiné dr. Szücs Judit, nem képviselő tag
 6. Kovács András, nem képviselő tag
 7. Dr. Kovács Lajos, nem képviselő tag
 8. Köcse Tamás, nem képviselő tag
 9. Némethné Koller Bernadett, nem képviselő tag
 10. Dr. Prugberger László, nem képviselő tag
 11. Sárközi Zoltán, nem képviselő tag
 12. Dr. Scheid Sándor, nem képviselő tag

Feladatok: Az Egészségügyi Szakmai Bizottság feladatkörében eljárva:

 • javaslatot tesz a háziorvosi körzetek területének meghatározására, szükség esetén javaslatot tesz új praxisok létrehozására;
 • javaslatot tesz egészségügyi intézmények létrehozására, működtetésére, megszüntetésére vagy átszervezésére;
 • vizsgálja a működtetés tárgyi feltételeinek helyzetét, az egészségügyi intézmények formáit, a személyi ellátottságot, a műszerezettség színvonalát, az egészségügyi dolgozók továbbképzési formáit, és szükség esetén javaslatot tesz a hibák, hiányosságok megszüntetésére;
 • részt vesz az egészségügyi alapellátás felügyeletében, indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére;
 • kapcsolatot tart a Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalával a város közegészségügyi-járványügyi helyzetének javítása érdekében;
 • kapcsolatot tart a város lakosságának egészségügyi ellátásában részt vevő valamennyi egészségügyi intézménnyel;
 • javaslatot tesz egészségügyi fejlesztés érdekében kiírt pályázaton való részvételre, közreműködik az önkormányzat nevében benyújtandó pályázat elkészítésében, illetve véleményezi azok tervezetét;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, alpolgármesterek kezdeményezésére véleményt nyilvánít egészségügyi kérdésekben;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat által vezetett, illetve felügyelt egészségügyi intézmények jogszabályszerű működését, szakmai munkáját, az önkormányzat határozatainak végrehajtását;
 • véleményezi a megüresedett alapellátási orvosi állásokra a kiírt pályázatokat közalkalmazotti jogviszonyban lévő orvosok esetében a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete felé, vállalkozó orvosok esetében a polgármester felé;
 • figyelemmel kíséri a közétkeztetés helyzetét;
 • kapcsolatot tart az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségével;
 • véleményezi a háziorvosi, fogorvosi rendelési időket, valamint a háziorvosi, fogorvosi és ifjúság orvosi megállapodások tervezetét;
 • figyelemmel kíséri a Kollegiális vezető Háziorvosi Testület munkáját;
 • véleményezi a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete szervezeti és működési szabályzatát;
 • javaslatot tesz a költségvetési rendeletben meghatározott egészségügyi kiadások felhasználására;
 • megtárgyalja a Szombathely népegészségügyi helyzetéről szóló éves beszámolót;
 • megtárgyalja az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete éves beszámolóját.
Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Képviselői Iroda

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.08.08. 13:59