Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Közalkalmazotti álláshely

2024.06.12. 09:19

A Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda ( címe: 9700 Szombathely, Márton Áron utca 58.) vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20/A §. alapján pályázatot hirdet

 

1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Márton Áron utca 58.

A munkakör betöltésének időpontja: 2024. 08. 15.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Képesítési és egyéb feltételek:

  • Főiskolai óvodapedagógusi végzettség, felhasználói szintű számítógépes/internetes ismeretek, cselekvőképesség
  • Előnyt jelent plusz angol/német középfokú nyelvvizsga ( C”), ill. fejlesztőpedagógus szakvizsga
  • empatikus nevelői attitűd, környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív szemléletmód, egészséges életmóddal kapcsolatos pozitív szemléletmód

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló okirat-diploma másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • egyéb tanúsítványok másolatai (utóbbi 5 év)

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2024. július 20.-ig, papír alapon 1 példányban (Weöres Sándor Óvoda, Kondics Judit óvodavezető, 9700 Szombathely, Márton Áron utca 58.), vagy elektronikus úton (kondics.juditweoresovi.szombathely.hu) címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 08. 15.

Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Polgármesteri Hivatal - minden Osztály

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2024.06.12. 09:24