Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Álláshirdetés - belső ellenőr munkakör

2024.02.01. 13:27

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője felvételt hirdet:

 

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Iroda belső ellenőr munkakör betöltésére.

Betöltendő munkakör: belső ellenőr

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése a Polgármesteri Hivatalban, a felügyelt intézményeknél, a nemzetiségi önkormányzatoknál és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál.

 • a belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzése és értékelése, a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében javaslatok megtétele;
 • a belső ellenőrzési tevékenység végzése során vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése;
 • szabályszerűségi, pénzügyi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.

Illetmény, juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2020. (II.05.) önkormányzati rendelet, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak. 

Foglalkoztatás feltétele:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • hat hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező);
 • a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. PM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek megléte az alábbiak szerint:

a) alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy

b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettséggel, vagy

c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és

ca) okleveles pénzügyi revizori,

cb) pénzügyi-számviteli ügyintézői,

cc) pénzügyi-számviteli szakellenőri,

cd) ellenőrzési szakelőadói,

ce) okleveles könyvvizsgálói,

cf) költségvetési ellenőri,

cg) mérlegképes könyvelői,

ch) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),

ci) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),

 cj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,

ck) felsőfokú költségvetési,

cl) felsőfokú államháztartási,

cm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,

cn) államháztartási ügyintézői,

co) elektronikus információbiztonsági vezetői,

cp) integritás tanácsadói vagy

cq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítéssel, és az a) és c) pont szerinti esetben legalább kétéves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga;
 • államháztartási, illetve önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • felhasználói szintű informatikai ismeret.

Álláshirdetéshez csatolandó iratok:

  • 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz (a kitöltendő önéletrajz és az adatvédelmi nyilatkozat letölthető itt.)
  • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok, továbbá nyelvvizsga bizonyítvány megléte esetén annak másolata;
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a jelölt nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

Az álláshely betölthető: 2024. március 1.  

A munkavégzés helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A jelentkezés benyújtása: folyamatos, személyesen vagy postai úton zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal címére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.). A borítékon kérjük feltüntetni: „belső ellenőr álláshely”.

Postai úton történő benyújtás esetén Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére Humánpolitikai Irodának címezve (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., I. emelet 112/C-112/D.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „álláshirdetés belső ellenőr”.

Személyesen: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi és Képviselői Osztály, Humánpolitikai Iroda vezetője részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. I. emelet 112/C-112/D.)

Az álláshirdetéssel kapcsolatban felvilágosítást dr. Andorné Fodor Ágnes a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője ad a 94/520-236-as telefonszámon.

Dr. Károlyi Ákos
jegyző

Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Polgármesteri Hivatal - minden Osztály

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2024.02.01. 14:21